Almere Haven

De Grienden

Thema Slachtofferschap (wijk) / vergelijk

i

Aangifte van vernielingen (% van ondervonden delicten)
% aangifte

* het aantal respondenten bij deze indicator is te laag, de waarde is niet representatief

«
Site by Alsjeblaft!