Almere Hout

Hout 2017 in vergelijking met 2013

Thema Veiligheid

Subthema: Veiligheidsgevoel

i

Rapportcijfer veiligheid in de woonbuurt
gemiddeld rapportcijfer

i

Onveiligheidsgevoelens in het algemeen
% wel eens onveilig

i

Onveiligheidsgevoelens in eigen buurt
% wel eens onveilig

i

Vermijdingsgedrag in buurt – schaalscore (0-10)
schaalscore (0=weinig, 10=veel)

i

Idee van criminaliteit in eigen buurt
% veel

i

Ontwikkeling criminaliteit in buurt afgelopen jaar
% afgenomen – % toegenomen

i

Onveilige plekken – schaalscore (0-10)
schaalscore (0=goed, 10=slecht)

Subthema: Politie

i

Beschikbaarheid politie in buurt – schaalscore (0-10)
schaalscore (0=slecht, 10=goed)

i

Functioneren politie in buurt – schaalscore (0-10)
schaalscore (0=slecht, 10=goed)

Subthema: Preventie

i

Aantal sociaal-preventieve maatregelen (persoonlijk)
gemiddelde somscore (0-4)

i

Aantal techno-preventieve maatregelen (thuis)
gemiddelde somscore (0-4)

«
Site by Alsjeblaft!