Het Homeruskwartier wordt aan twee kanten omgrenst door het Cascadepark. Het Homeruskwartier is een unieke wijk in Almere Poort. De wijk is volledig door de eigen inwoners of in medeopdrachtgeverschap gebouwd. Aan de randen is er ruimte voor ontwikkelaars. De wijk heeft daarom een diversiteit aan woningen. De verwachting is dat de wijk uiteindelijk uit 3.000 woningen bestaat waarvan 1.000 in particulier opdrachtgeverschap gebouwd.

Kengetallen20132017
Aantal inwoners3.370i6.279i
% inwoners tussen 0 en 18 jaar25%i31%i
% inwoners tussen 18 en 65 jaar73%i67%i
% inwoners 65+1%i2%i
Aantal huishoudens1.545i2.365i
Aantal woningen1.4772.224i
% huurwoningen27%i26%i
% koopwoningen70%i74%i
Aantal misdrijven per 1000 inwoners24i15i

Score per thema

U ziet hier de score ten opzichte van het gemiddelde van Almere.

Verandering t.o.v. vorige meting

Thema 2017 tov 2013
Totaalscore alle thema's
Algemeen=
Woonomgeving
Sociaal=
Veiligheid
Slachtofferschap=

Top 3 als eerste aanpakken
in Homeruskwartier

  1. Rommel op straat (24%)
  2. Te hard rijden (22%)
  3. Parkeerproblemen (12%)
  • Significant positieve ontwikkeling
  • =Geen significante ontwikkeling
  • Significant negatieve ontwikkeling

Top 3 meest gemiste voorzieningen
in Homeruskwartier

  1. Winkels (64%)
  2. Straatmeubilair (46%)
  3. Buitenvoorzieningen voor jongeren (41%)
«
Site by Alsjeblaft!