Almere Stad Oost is gebouwd tussen 1982 en 2005 en kent zowel ‘oude’ als nieuwe wijken. Er zijn naar verhouding iets meer koopwoningen dan in Almere en een relatief groot deel van de huizen is een rijenwoning. In Stad Oost woont ruim een kwart van de bevolking van Almere. Er wonen veel kinderen; het percentage paren met kinderen is groter dan gemiddeld in Almere. Verder wonen er in verhouding iets minder ouderen.

Kengetallen20132017
Aantal inwoners49.81049.079i
% inwoners tussen 0 en 18 jaar27%24%i
% inwoners tussen 18 en 65 jaar66%67%i
% inwoners 65+18%9%i
Aantal huishoudens19.49519.790i
Aantal woningen18.77218.952i
% huurwoningen33%32%i
% koopwoningen67%68%i
Aantal misdrijven per 1000 inwoners3525

Score per thema

U ziet hier de score van alle wijken in Almere Stad Oost ten opzichte van het gemiddelde van Almere.

Verandering t.o.v. vorige meting

Thema 2017 tov 2013
Totaalscore alle thema's
Algemeen
Woonomgeving
Sociaal=
Veiligheid
Slachtofferschap

Top 3 als eerste aanpakken
in Almere Stad Oost

  1. Te hard rijden (14%)
  2. Hondenpoep (14%)
  3. Parkeerproblemen (12%)
  • Significant positieve ontwikkeling
  • =Geen significante ontwikkeling
  • Significant negatieve ontwikkeling

Top 3 meest gemiste voorzieningen
in Almere Stad Oost

  1. Straatmeubilair (40%)
  2. Buitenvoorzieningen voor jongeren (37%)
  3. Hondenuitlaatplaatsen (34%)
«
Site by Alsjeblaft!