Almere Stad West

Noorderplassen in vergelijking met Almere

Thema Woonomgeving

Subthema: Leefbaarheid in de woonbuurt

i

Rapportcijfer leefbaarheid in de woonbuurt
gemiddeld rapportcijfer

Subthema: Voorzieningen

i

Kwaliteit fysieke voorzieningen in buurt – schaalscore (0-10)
schaalscore (0=slecht, 10=goed)

i

Aanwezigheid fysieke voorzieningen – schaalscore (0-10)
schaalscore (0=slecht, 10=goed)

i

Aanwezigheid sociale voorzieningen – schaalscore (0-10)
schaalscore (0=slecht, 10=goed)

Subthema: Overlast

i

Fysieke verloedering
% ervaart zelf veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering

i

Verkeersoverlast
% ervaart zelf veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast

i

Sociale overlast
% ervaart zelf veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast

i

Jongerenoverlast
% ervaart zelf veel overlast van een of meer vormen van jongerenoverlast

i

Woonoverlast
% ervaart zelf veel overlast van een of meer vormen van woonoverlast

«
Site by Alsjeblaft!