Hoe beoordelen Almeerders de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt? Hoe tevreden zijn bewoners over hun woonomgeving? Hoe hebben de wijken zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

De antwoorden op deze en andere vragen op het gebied van de veiligheid en leefbaarheid zijn op deze website te vinden. Hier vindt u namelijk de belangrijkste resultaten van het grootschalige onderzoek Veiligheidsmonitor – Wijkpeiling Almere 2017. Dit bevolkingsonderzoek geeft een uitgebreid beeld van de mening van bewoners over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap in de wijken van Almere.

Om een goed overzicht te kunnen krijgen van de veiligheid en leefbaarheid in elke Almeerse wijk zijn in Almere ruim 26.000 inwoners benaderd met een vragenlijst. Maar liefst 8.029 Almeerders hebben de vragen beantwoord. Door deze respons (30 procent) geeft het onderzoek een goed beeld over hoe Almeerders de veiligheid en leefbaarheid binnen hun eigen wijk ervaren.

De wijkmonitor Almere geeft aan de hand van 5 thema’s een beknopt beeld van de mening van bewoners over de veiligheid en leefbaarheid in de wijken van Almere. Ontwikkelingen maken we inzichtelijk door de scores van een wijk te vergelijken met het gemiddelde van Almere en de cijfers van 2017 waar mogelijk met die van 2013 te vergelijken.

De uitkomsten zijn van belang voor de gemeente. Op basis van de resultaten bepaalt de gemeente Almere of het beleid van de afgelopen jaren zijn vruchten afwerpt. Uitkomsten van het onderzoek worden ook gebruikt voor het opstellen en monitoren van gemeentelijke veiligheids-, wijk- en gebiedsplannen. Daarnaast kunnen de uitkomsten een aanknopingspunt zijn voor gesprekken met bewoners en partners over veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Zo kan toekomstig beleid beter afgestemd worden op de wensen en ervaringen van de bewoners.

Wijken ten opzichte van het gemiddelde in Almere

In het kaartje hierboven ziet u hoe de wijken zich verhouden tot de gemiddelde scores in Almere. De kleinere kaart van Almere geeft het verschil weer tussen Almere en andere Nederlandse steden met meer dan 100.000 inwoners.
Is de wijk groen gekleurd, dan is de score significant beter dan het gemiddelde van Almere. Is de wijk oranje, dan betekent dat een significant minder goede score. Bij een grijze weergave van de wijk is de score overeenkomstig het gemiddelde van Almere.

Klik hier voor meer informatie over de stad Almere, zoals de vergelijking met andere Nederlandse steden met meer dan 100.000 inwoners.

Ontwikkeling wijken ten opzichte van de vorige meting

In het kaartje hierboven ziet u hoe de wijken zich ontwikkeld hebben ten opzichte van de vorige meting in 2013. De kleinere kaart van Almere geeft het verschil aan van de stad Almere ten opzichte van de vorige meting.
Is de wijk groen gekleurd, dan is er een significant positieve ontwikkeling ten opzichte van 2013 vastgesteld. Is de wijk oranje, dan betekent dat een significant negatieve ontwikkeling. Bij een grijze weergave van de wijk is er geen significante verandering.

«
Site by Alsjeblaft!