Verantwoording

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd door het CBS en I&O Research in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie.

De gemeente Almere heeft in 2013 en 2017 deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor. Het CBS voert het onderzoek uit op regionaal niveau en voor de grotere gemeenten in Nederland. Gemeenten kunnen extra enquêtes afnemen waardoor ook op wijkniveau resultaten beschikbaar zijn. Het voordeel van het gebruiken van het landelijke format is dat de Almeerse resultaten vergeleken kunnen worden met die van de andere grote steden.

De gemeente Almere heeft aan de standaard vragenlijst nog een aantal extra vragen toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over sociale aspecten en voorzieningen in de wijken. Het onderzoek is met deze opzet een vervolg op de eerdere onderzoeken uit 2009 en 2013.

Het onafhankelijke onderzoeksbureau I&O Research heeft, in samenwerking met het CBS, de Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling voor Almere uitgevoerd. Hiervoor zijn ruim 26.000 inwoners van 15 jaar en ouder willekeurig gekozen uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere. Hierbij is er rekening mee gehouden dat uit elke wijk voldoende inwoners meedoen. In totaal hebben 8.029 inwoners meegedaan in de periode augustus-november 2017. Dit komt neer op een respons van 30 procent.

Opdrachtgever
Gemeente Almere

Uitgave
I&O Research
Piet Heinkade 55, Amsterdam
Zuiderval 70, Enschede
info@ioresearch.nl
www.ioresearch.nl

maart 2018

«
Site by Alsjeblaft!